KOMMANDE/PÅGÅENDE HÄNDELSER PÅ FORUM

HÖSTEN 2017

 

Vänligen skrolla ner för mer info.

OBS! FÖRESTÄLLNINGEN INSTÄLLD

P. G. A. SJUKDOM!

onsdag 22 november 2017 kl. 19.00

 

PÖNTINEN X 2 • TAFDRUP • FROSTENSON • M. FL.

 

 

 

 

 

OBS! FÖRESTÄLLNINGEN INSTÄLLD

P. G. A. SJUKDOM!

 

 

MUSIK – LYRIK/POESI – URUPPFÖRANDEN

 

M E D V E R K A N D E F Ö R F A T T A R E

PIA TAFDRUP

KATARINA FROSTENSON

TORBJÖRN ELENSKY

 

M U S I K

J. S. Bach – Kurtág • S. Pöntinen (uruppföranden) • F. Schubert

 

I F R A M F Ö R A N D E A V

ROLAND PÖNTINEN piano LOVE DERWINGER piano

CHRISTIAN SVARFVAR violin MATS OLOFSSON cello

 

konstnärlig ledning och regi: Jean Claude Arnault

 

OBS! FÖRESTÄLLNINGEN INSTÄLLD

P. G. A. SJUKDOM!

 

FORUM Nutidsplats för kultur

Sigtunagatan 14, Stockholm • 08-34 25 41 • http://www.forumkultur.se

 

FORUM erhåller stöd av Kulturförvaltningen Stockholms stad,

Statens Kulturråd och Stockholms läns landsting.

 

 

 

Välkommen till konstutställning!

 

onsdag 1 november – onsdag 6 december 2017

 

LARS OLOF LOELD

Sub Rosa

till minnet av en bild

 

Nya verk.

 

konstnärlig ledare: Jean Claude Arnault

 

Hjärtligt välkommen till vernissage 1 november kl. 17-19.

Konstutställningen pågår t.o.m. 6 december, tis-fre kl. 12-17,

och enligt överenskommelse (ring Forum på 08 34 25 41).

 

Yta mot djup, horisontaler mot vertikaler. Ljus mot materia, ord mot bild, objekt mot färg. I Lars Olof Loelds verk framträder gåtor, ordlekar, iakttagelser, stämningar. Med utställningen Sub Rosa söks

tecken för en hemlig verklighet: Vad har en bild gemensamt med minnet av bilden?

Kanske är svaret tystnaden. I bildens förtroende för sin betraktare strålar det som egentligen aldrig

kan formuleras eller bli synligt annat än genom närvaron av en utomstående kropp och

blick. Vem framträder i vem? Är det osynliga i själva verket det mest tydliga?

Föreställa och förställa är två till utseendet mycket lika ord, två ord som i utställningen låter ana en

anspråkslös metafysik som erinar om Loelds egen diktstrof: Bild är samlad tid.

 

FORUM Nutidsplats för kultur

Sigtunagatan 14, 113 22 Stockholm

 

113 22 Stockholm

Öppettider:

vardagar 10.30-16.00

Telefon:

08-34 25 41

 

E-post:

forum@bredband.net

 

TIDIGARE FÖRESTÄLLNINGAR PÅ FORUM HÖSTEN 2017

Copyright © www.forumkultur.se All Rights Reserved