Skip to main content.

Jean Claude Arnault
director/konstnärlig ledare


Jean Claude Arnault är konstnärlig ledare på FORUM sedan starten 1989.

Jean Claude Arnault is the Director of FORUM since the start in 1989.


Grattis Jean Claude! Congrats Jean Claude!
Medarbetare och vänner på Forum Nutidsplats för kultur vill gratulera Jean Claude Arnault för Natur & Kulturs fina kulturpris som han har tilldelats 2008. Välförtjänt och på tiden!
Grattis Grattis Grattis!!

Läs notis i DN
Juryns prismotivering:

Jean Claude Arnault tilldelas Natur & Kulturs Kulturpris 2008 för att han under flera decennier utvecklat och förädlat den svåra konsten att erbjuda skilda konstnärer och konstnärliga uttryck en plats och en scen på vilken de kan mötas och berika varandra. Med säker smak och djärv fantasi har han kväll efter kväll på Forum i Stockholm skapat program där dans och poesi, uppläsningar och musikframträdanden avlöser varandra, och där konstarterna tvingats in i fruktbärande dialoger. Jean Claude Arnaults konstnärlighet ligger i att ständigt stimulera och locka fram den innersta kraften och de starkaste uttrycken hos stora delar av såväl den svenska som internationella eliten av konstutövare.

For his decades of developing and cultivating the difficult art of offering diverse artists and a place and a scene in which their artistic expressions can meet and enrich one another, Jean Claude Arnault was awarded Natur & Kulturs Kulturpris 2008. With a deft and bold imagination, he has night after night created programs in which dance, poetry, readings and musical performances succeed each other. At his venue Forum in Stockholm the arts have been forced into luxuriant dialogues. Jean Claude Arnaults artistry lies in constantly stimulating and attracting the inner strength and the most forceful expressions of both the Swedish and international elite of artists.


FORUM nr. 1 i vasastan! DN 081023

LÄS DNs REPORTAGE OM FORUM 070715


Bild 1 Jean Claude Arnault
Bild 2 Jean Claude Arnault foto: Johan Nilson


foto: Ylva Sundgren, DN