Skip to main content.

FORUM Nutidsplats för kultur


En unik plats för kulturmöten
FORUM är en alldeles unik plats för kulturmöten i Sverige. De främsta bland svenska och internationella kulturpersonligheter har sedan 1989 fått möjligheten att skapa i en atmosfär tacksamt avlägsen från de större institutionerna. I en intim och särpräglad miljö uppträder flera av landets mest intressanta musiker, författare, konstnärer, filosofer, forskare, dansare och skådespelare i unikt skapade evenemang.


Föreställningar för flera sinnen
FORUM arrangerar både omfattande tvärkulturella föreställningar och poesiaftnar, konserter och litteraturuppläsningar. Varje föreställning är unik och uppförs bara en gång. FORUMs källarlokal ger i sin ovanliga råhet möjlighet till reflektion och konstnärlig upplevelse opåverkad av tid och rum. Ett konstnärligt uttryck lever sällan skilt från ett annat på FORUM: Musik varieras med poesi och filosofisk reflektion, en sinnesupplevelse avlöser en annan, för att så småningom smälta samman till en helhetsupplevelse svår att finna någon annanstans. FORUM har inspirerat många av alla kulturplatser i Sverige.


Unika textöversättningar
En betydande del av de texter som framförs och kommenteras på FORUM har aldrig tidigare publicerats eller funnits tillgängliga i Sverige. Framförandena och presentationerna möjliggörs med hjälp av speciellt för FORUM genomförda textöversättningar av framstående och internationellt etablerade översättare.


FORUMS medarbetare
Jean-Claude Arnault är FORUMs konstnärlige ledare och regissör,
Katarina Frosstensson medverkar till utformningen av det litterära utbudet,
Roland Pööntinen och Love Dervinger bidrar till utformningen av den musikaliska repertoaren,
Hans Ruin och Fredrika Spindelr är rådgivare vid de filosofiska programmen,
Daniel Blendulf är musikansvarig för programserien "UNG generation",

Cecilia Åhgren - informatör
Klara Rosén Klingspor - produktionsassistent
Liliana Spiro - produktionsassistent UNGA Forum