F O R U M

Nutidsplats för kultur

Contemporary Scene of Culture

litteratur – musik – konst – filosofi – dans – teater

 

klicka överst i höger hörn för en större version

Bli medlem i FORUM!

Sätt in 250 kronor på plusgirokonto 112 60-7.

Ange namn, postadress och e-postadress. Läs mer om medlemskap här:

Copyright © www.forumkultur.se All Rights Reserved

113 22 Stockholm

Öppettider:

vardagar 12-16

Telefon:

08-34 25 41

 

E-post:

info@forumkultur.se